Efterværn §76​

Efterværn

Efterværn er en foranstaltning som kan tilbydes til unge mellem 18 og 23 år

Efterværn er en foranstaltning som kan tilbydes til unge mellem 18 og 23 år, ofte i forlængelse af endt ophold på opholdsstedet Ulvskov.

Målgruppen er således unge mellem 18 og 23 år som har brug for støtte til at begå sig udover det 18. år. Der er som regel tale om unge, der har brug for meget støtte til at bevare kontakt til uddannelse og arbejde samt behov for støtte til daglige gøremål og netværksstøtte.

De fysiske rammer består oftest i egen bolig i form af eget værelse eller egen lejlighed som man selv er med til at finde. Man kan også være i efterværn på opholdsstedet Ulvskov på Ulvskovvej 29, 8300 Odder.

Mange bor i efterværn i Odder by eller andre omkringliggende byer såsom Århus, Horsens og Skanderborg.

I efterværn har man kontakt med pædagoger fra opholdsstedet Ulvskov mellem 5 og 20 timer ugentligt.

Dagligdagen for den unge i efterværnet består som oftest af at man er i en form for dagbeskæftigelses tilbud (uddannelse eller arbejde). Fritiden består af alderssvarende aktiviteter, indkøb, rengøring, hygge, venskaber, motion og lignende.

Man modtager hjælp til at komme op og af sted om morgenen, hvis man har brug for det og ellers til alle daglige gøremål.

Pædagogikken er relationel i den forstand, at de voksne, der kommer hos én er kendte voksne som man har en relation til. Der arbejdes med at lære at indgå aktivt og konstruktivt i relation med andre mennesker, da dette skønnes fundamentalt for de unge menneskers trivsel. Der arbejdes ud fra ideen om støtte til at lære at klare sig selv.

Formålet med vores efterværnstilbud er, at de unge på lang sigt selv bliver i stand til at tage vare på sig selv. Der arbejdes blandt andet på at den unge lærer at identificere egne mønstre, for derigennem at kunne tilegne sig konstruktive strategier til mestring af eget liv på sigt, frem for kortsigtet symptombehandling.

Medarbejdergruppen, der er tilknyttet opholdsstedet Ulvskovs efterværn, består så vidt muligt af den faste medarbejderstab på Opholdsstedet.

De unge vil dermed fortsat være knyttet til én eller flere af de pædagoger som de kender fra opholdsstedet, når de kommer ud at bo for sig selv. De unge drager store fordele af ikke at skulle både skifte adresse og kontaktperson ud samtidig, men beholder mennesker omkring sig som allerede kender den unge godt.

Personalet, der arbejder i efterværn deltager i et ugentligt personalemøde på opholdsstedet, hvor alle får mulighed for at følge den enkelte unges hverdag i egen bolig.

Efterværn er individuelt tilrettelagt således, at den enkelte unge får støtte i hverdagen ud fra den enkeltes behov.

For pris kontakt: forstander@ulvskov.dk

Curabitur imperdiet tellus

Sed ultrices nisl velit, eu ornare est ullamcorper a. Nunc quis nibh magna. Proin risus erat fringilla.